Quraro jest imprintem Wydawnictwa RM.

Wydawnictwo RM Sp. z o.o.
Mińska 25
03-808 Warszawa
(POLSKA)

Adres do korespondencji
00-987 Warszawa, skr. poczt. 179
centrala: 22 870 60 46, 22 870 60 73, 22 870 61 07
fax: 22 870 05 33
www.rm.com.pl

INFORMACJE HANDLOWE
Dział handlowy
ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
tel. 22 870 60 24 wew. 171
fax 22 870 05 33
handlowy@rm.com.pl
czynny: poniedziałek - piątek w godzinach: 8:30 - 16:30